پیش بینی مسابقات فوتبال با میلیون ها ریال جایزه در سایت بی طرف سیستم تبلیغاتی تبادل لینک باکس رایگان mi118.com
معرفی سایت ها و وبلاگ ها
سه‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1387
confirm box, prompt box
متد ()confirm: متن را هم‌راه با دکمه cancel و ok نمایش می‌دهد، اگر کاربر دکمه OK را کلیک کند این متد مقدار بولین true و اگر cancel را کلیک کند مقدار بولین false را بر می‌گرداند.

<SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT>
 Hide Script from Old Browsers--!>

 


  ("سوال شما!!!")window.confirm    

<-- End Hiding script from old browsers//

<SCRIPT/>متد()Prompt: دکمه cancel و ok را هم‌راه با یک فیلد ورودی برای ورود اطلاعات نمایش می‌دهد، این متد پیغامی را که کاربر تایپ می‌کند را بر می‌گرداند.

 <SCRIPT LANGUAGE=JAVASCRIPT>
 Hide Script from Old Browsers--!>

 }  
 ;('  ' , 'اسم شما چیست: ') var name = prompt   
 ;('  ' , 'رنگ مورد علاقه شما: ') var color = prompt   
 <document. write("<FONT FACE="Tahoma" COLOR="+color+" SIZE=5   
;("<name+".</FONT+" به این وب خوش آمدید خانم/آقای:    
{  
 
<-- En
d Hiding script from old browsers//

<SCRIPT/>

 

Ads by Ydc.ir