یک معما:

در یک اتوبوس 7 بچه مدرسه‌ای نشسته‌اند. هر کدام از آنها 7 کیف دارند. در کیف هر یک از آنها 7 گربه ماده هست که هر کدام 7 بچه‌گربه را حامله هستند. در این اتوبوس چند پا وجود دارد؟
پاسخ یک عدد است که پسورد این فایل اکسل است.
فایل اکسل را از اینجا دریافت کنید، عدد به دست آمده را وارد کنید تا داخل آن بشوید و اسمتان را به انتهای فهرست بیافزایید. بعد هم برای سایر افراد بفرستید.
گرچه حل این معما نبوغ زیادی لازم ندارد (دارید تواضع رو که؟) اما خیلی‌ها نتوانسته‌اند به آن جواب بدهند. شما هم برای این‌که یک کل‌کل مختصری با هم داشته باشیم و ثابت کنید که حداقل در حد من آی‌کیو دارید، آن‌را حل کنید.
از نوابغ غیور خواهشمندم جواب را اینجا منتشر نکنند.

پاسخ در ادامه مطلب

پاسخ:
نوابغ عزیز، هوشمندان گرامی. زمان آزمون پایان یافته. لطفاً برگه‌های امتحانی خود را با دست راست و خودکارتان را با دست چپ به بالای سرتان ببرید. این هم حل معمای بالا که نکته‌اش در پاهای راننده نهفته بود!
7 بچه ضربدر 2 تا پا = 14 پا
49 کیف که در هر کدام 7 گربه ماده است = 343 گربه ماده ضربدر 4 پا = 1372 پا
343 گربه ماده ضربدر 7 بچه گربه = 2401 بچه گربه ضربدر 4 پا = 9604 پا
1 راننده ضربدر 2 پا = 2 پا
مجموعاً 10992 پا در اتوبوس وجود دارد.